Impressum

Hotel Landsknecht GmbH
Sybille Landsknecht-Thiesen

 

Contactgegevens:

Adres:  Westerwaldstraße 184
53773 Hennef-Uckerath
Telefoon: +49 2248 91410
Fax: +49 2248 2957
E-mail: info@hotel-landsknecht.com

 

Omzetbelastingnummer:

DE 219424063

 

Register & Registernummer:

Amtsgericht Siegburg
HRB 2692

Gegevensbescherming

Wij zijn ons daarvan bewust, dat u e bescherming van uw privacy bij gebruik van ons website een belangrijk verzoek is. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke data heel ernst. Daarom willen wij, dat u weet, wanneer wij welke data opslaan en hoe wij ze gebruiken. Wij willen u daarom met deze gegevensbeschermingsverklaring over onze voorzieningen ten gegevensbescherming in kennis zetten.

 

Registratie van data

U kunt ons online-presentatie in principe zonder vermelding van uw persoonlijke data gebruiken. Door het oproepen van ons website worden op de servers van ons technieke dienstaanbieder Content Management AG (www.web4business.de) of hun handelspartners data voor paldoelen opgeslagen, zoals ook de naam van uw internetserviceprovider, de website, van waaruit u uns bezoekt, de websites, die u bij ons bezoekt en uw IP-adres. Deze data zouden mogelijkerwijze een identificatie toelaten kunnen, maar vindt van ons desbetreffend geen persoonsgebondene verwerking plaats. Ze kunnen voor statistische bedoeling uitgerekend worden, maar de aparte gebruiker blijft daarbij anonym. Zover data aan externe dienstverlener verder gegeven worden, hebben wij door technieke en organisatorische voorzieningen zekergesteld, dat op de voorschriften van de gegevensbescherming gelet wordt. Ons internetoptreden geintegreerde inhouden van andere aanbieder. Dit kunnen pure content-elementen zijn (bijv. meldingen, nieuwheeden) maar ook widgets (functies als bijv. weermeldingen) zijn. Vanuit technieke redenen gebeurt dit, doordat deze inhouden van de browser van andere servers geladen worden. In dit samenhang word die actueel van uw browser gebruikte IP doorgegeven.

 

Gegevensverzameling en verwerking van persoonlijke data

Persoonsgebonden data worden alleen dan verzamelt, als u ons deze vanuit u zelf, bijv. in het kader van een registratie, door het invullen van formulieren of versturen van e-mails, in het kader van bestelling van proucties of dienstverleningen, aanvragen of vorderingen van materiaal of in de berik van de leden terbeschikking stellen. Deze Datenbank en haar inhoud blijft bij ons en ons technische dienstverlener. Uw persoonlijke data worden in geen wijze van ons belastte personen derde ter beschikking gesteld, alllen dan,als wij hiervoor uw toestemming of er een van de overheid gestelde verordening is.

 

Gebruiksdoeleinde

Die van u geregistreerde persoonlijke data zullen wij alleen daarvoor gebruiken, om u de gewenste producten of dienstverleningen klaar te zetten, of voor andere doelen, voor die u toestemming hebt gegeven voorzover geen andere wettelijke verplichtingen bestaan.

 

Toegangs- en bevoegdheidsrecht

U hebt het recht, alle op uw persoon gebondene data, die bij ons geregistreerd zijn, na te gaan en aan te vullen, wanneer zij volgens uw mening verouderd of onjuist zijn. Hiervoor is een email aan die in het impressum vermelde emailadres voldoend.

 

Recht op herroeping

U bent bevoegd, de toestemming in het gebruik van persoonsgebonden data altijd met werking op de toekomst te herroepen. Hiervoor is een email aan die in het impressumg vermelde emailadres voldoend.

 

Bewaring van data (Data Retention)

Wij registereren personsgebonden data zo lang als het nodig is, om een dienstverlening uit te voeren, die u hebt gewenst of voor die u uw toestemming hebt gegeven, voorzover geen andere wettelijke verplichtingen bestaan zoals bijvoorbeeld bij een lopend rechtsvervolging.

 

Inzet van cookies

In sommige gebieden van de website worden zogenoemde cookies ingezet, om u ons prestatie individueler ter beschikking stellen te kunnen. Cookies zijn signalen, die een webserver aan uw computer kan sturen, om u voor de duur van het bezoek te identificeren. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het registreren van de cookies ook afzetten of het in uw browser zo instellen, dat uw browser u over de plaatsing van cookies informeert. Voorzover cookies niet alleen voor de duur van de desbetreffende zitting geregistreerd en daarna geautomatiseerd verwijderd worden, maar langdurig op uw computer zullen worden geplaats, wordt u bij het placeren van zulke cookies onderricht.

 

Veiligheid

Wij zetten technische en organisatorische veiligheidsinstructies in, om u ter beschikking gestelde data door toevallige of met voorbedachte rade manipulatie, verlies, vernieting of toegang van  onbevoegde personen te beschermen. In het geval van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke data worden de informaties in versleutelde form overgebracht, om een misbruik van de data door derden te voorkomen. Onze veiligheidsinstructies zullen overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend bijgewerkt.

 

Kinderen

De privacybescherming van kinderen is een belangrijk thema. Vanuit deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij op ons website geen informaties over personen, van welke ons bekent zijn, dat zij onder 13 jaar oud zijn, zonder van tevoren de verfieerbare toestemming van een wettelijke invaller te hebben ingehaald. Op aanvraag kunnen de wettelijke invallers die van hun kind bestaande informaties inzien ofwel verlangen, dat zij worden verwijderd.

 

Anpassingen

De voortdurende ontwikkeling van het internet maakt met tussenpozen aanpassingen van ons gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk. Wij behouden ons voor, altijd passende veranderingen te verrichten.

 

Conceptie en realisatie van de website

mülo grafik design | Am Alten Weingarten 57 | 53783 Eitorf
Telefoon: 02243 912910 | m.lopez@muelo.de